สค21003 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (ม.ต้น)
ผู้สอน

เกษศิณี จรเกตุ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สค21003 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (ม.ต้น)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29049

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาจำนวน 1 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ (นายจรินทร์  เจริญอินทร์)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.