เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อช21002 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษศิณี จรเกตุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ จำนวน 1 คน คือ นายจรินทร์ เจริญอินทร์