เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทร03028 วิชาการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน (ม.ต้น)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษศิณี จรเกตุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ เข้าเรียนวิชานี้ด้วยค่ะ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ จำนวน 3 คน คือ

1. นายสมเจต  การะเกตุ 2. นายนนทวรรณ อุ่นละม้าย  3. นายจรินทร์ เจริญอินทร์