เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สค23049 วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ม.ต้น)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษศิณี จรเกตุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)

ให้นักศึกษา ม.ต้น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ เข้าเรียนวิชานี้ด้วยค่ะ (ม.ต้นทุกคน ยกเว้น นางสาวรื่นฤดี  รักษา)