ผู้สอน
นายสุทัศน์ โกสุมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค33014 มัธยมศึกษาตอนปลาย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29066

สถานศึกษา

กศน.ตำบลบ้านจ่า ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักนึกษาเข้าห้องเรียนนี้