ผู้สอน
คมกริช วงศ์แข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

AC608_Microeconomics


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29108

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2560