ผู้สอน
นันทิยา โข้ยนึ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

๙๙๓–๒๙๒ ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Nursing Practicum) ปีการศึกษา 2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29112

สถานศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

๙๙๓–๒๙๒ ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Nursing Practicum) ปีการศึกษา 2560