พล441 ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมง-2/2560


ผู้สอน
นิสรา กิจเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พล441 ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมง-2/2560

Class ID
29114

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบายวิชา

พล441 ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมง-2/2560


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)