คอมพิวเตอร์ ป.1
ผู้สอน

นางสาว ชุติมา ชูกระจ่างผล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ป.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2912

สถานศึกษา
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.