ม.1
ผู้สอน

นายอรุณศักดิ์ อับดุลกะเดช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29148

สถานศึกษา
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาตัญวีด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.