homeวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2
personperson_add
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2

ผู้สอน
person
นาง นิรมล รักษ์นุกูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2915

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับ  การบวก  การลบเลขไม่เกิน1000  เวลา นาทีการวัดส่วนสูงมีความจำเป็นในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)