ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ กศ.บป. เสาร์ เช้า
ผู้สอน

ปัญญ์ชลี เต่าทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ กศ.บป. เสาร์ เช้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29150

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.