ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ
ผู้สอน

วรวุฒิ จำลองนาค

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29154

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและวิธีการในการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองเชิงเปรียบเทียบ แนวการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ ตัวอย่างการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติและระดับต่างๆ ความคิดทางเศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่ในยุโรปและอเมริกา ซึ่งสัมพันธ์กับการก่อตัวของระบบทุนนิยมเสรีและรัฐสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสังคม ตัวอย่างงานของนักปรัชญาและนักทฤษฎีที่่สำคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มความคิดสามแบบ คือ เสรีนิยม อนุรักษ์นิยมและสังคมนิยม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.