ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ


ผู้สอน
วรวุฒิ จำลองนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ

Class ID
29154

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

แนวคิดและวิธีการในการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองเชิงเปรียบเทียบ แนวการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ ตัวอย่างการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติและระดับต่างๆ ความคิดทางเศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่ในยุโรปและอเมริกา ซึ่งสัมพันธ์กับการก่อตัวของระบบทุนนิยมเสรีและรัฐสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสังคม ตัวอย่างงานของนักปรัชญาและนักทฤษฎีที่่สำคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มความคิดสามแบบ คือ เสรีนิยม อนุรักษ์นิยมและสังคมนิยม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)