0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น กลุ่ม 6
ผู้สอน

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น กลุ่ม 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29155

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หน่วยกิต 3 (2-2-5) 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.