ผู้สอน
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

3054101 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการตลาด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29156

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


คำอธิบายชั้นเรียน

3054101 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการตลาด