ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

บธ 3001102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (ภาค กศ.บป 2/2560)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29168

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม