รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารชั้นม.ปลายโรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารชั้นม.ปลายโรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ