ผู้สอน
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29171

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


คำอธิบายชั้นเรียน

3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ