ผู้สอน
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

3093203 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29172

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


คำอธิบายชั้นเรียน

3093203 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์