เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

426-102 Physical Geography

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

World physical system; relations and changes of atmosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere, and impacts on human