ผู้สอน
บุศยรินทร์ มากพริ้มธนาคุณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

อช21003 การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29191

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

กศน.ตำบลท่าวัง