homeอาเซียนศึกษา
personperson_add
อาเซียนศึกษา

ผู้สอน
นาย ไพศาล มะเจ๊ะหะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อาเซียนศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2920

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาอาเซียนศึกษา

ชั้น ม.3

จำนวน 1 หน่วยกิต 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)