homeอาเซียนศึกษา
person
อาเซียนศึกษา

ผู้สอน
นาย ไพศาล มะเจ๊ะหะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อาเซียนศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2920

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาอาเซียนศึกษา

ชั้น ม.3

จำนวน 1 หน่วยกิต 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)