อาเซียนศึกษา
ผู้สอน

นาย ไพศาล มะเจ๊ะหะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อาเซียนศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2920

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาอาเซียนศึกษา

ชั้น ม.3

จำนวน 1 หน่วยกิต 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.