ผู้สอน
รพี พงษ์พานิช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

140-210 INTRODUCTION TO ECONOMICS


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29205

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

140-210   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น