857-322 Quality Management II (2-2560)
ผู้สอน

มณฑิรา เอียดเสน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
857-322 Quality Management II (2-2560)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29207

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงและจัดการคุณภาพ การควบคุมและการจัดการคุณภาพเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การวิเคราะห์ระบบการวัด ความเชื่อมั่นทางวิศวกรรม การจัดการคุณภาพด้วยเทคนิคซิกซ์ซิกมา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.