ผู้สอน
นางสาว ชุติมา อารยะญาณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2921

สถานศึกษา

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ห้อง  เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ/สัปดาห์

มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการร่างกายของเรา