ผู้สอน
Mr. Anuchit Wattanaporn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

School Botanical Garden


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29210

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน