homeรายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
person
รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นางสาว ซารีนา โด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Class ID
2922

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนหน่วยกิจ 3 หน่วยกิจ ระยะเวลาการศึกษา 3 ชั่วโมง มีแผนการสอน 1 แผนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)