homeรายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นางสาว ซารีนา โด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2922

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนหน่วยกิจ 3 หน่วยกิจ ระยะเวลาการศึกษา 3 ชั่วโมง มีแผนการสอน 1 แผนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)