1721006 การเงินธุรกิจ
ผู้สอน

รชานนท์ ด้วงคงสุก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
1721006 การเงินธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29220

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการเงินธุรกิจ รหัส 1721006 วันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 ห้อง BBS 605B


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.