homeิวิชา ภาษาไทย ม.3
person
ิวิชา ภาษาไทย ม.3

ผู้สอน
นางสาว นูร์ยานี ดาโอ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ิวิชา ภาษาไทย ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2923

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านเรื่องสั้น นิทาน สารคดี จับใจความสำคัญของเรื่อง อ่านตีความ บอกคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน

เนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)