วิชา การสร้างภาพวีดีทัศน์ดิจิทัล IT58702 เทอม 2/2560
ผู้สอน

อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชา การสร้างภาพวีดีทัศน์ดิจิทัล IT58702 เทอม 2/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29248

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การสร้างภาพวีดีทัศน์ดิจิทัล IT58702  เทอม 2/2560 นักศึกษาปี 3  รุ่นปี 58


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.