0601110 Calculus for Engineer 2 ภาคสมทบ
ผู้สอน

นาย มนูญ จิตรสำเริง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
0601110 Calculus for Engineer 2 ภาคสมทบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29261

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา วิศวกรรมก่อสร้าง ภาคสมทบ ภาคเรียนที่  2/60

วันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.