ผู้สอน
สมพงษ์ เผือกเอี่ยม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

3000-1606 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29264

สถานศึกษา

SPEC Excellent Model School


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการคิดเชิงระบบ