การใช้งาน ClassStart
ผู้สอน

สมพงษ์ เผือกเอี่ยม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การใช้งาน ClassStart

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29270

สถานศึกษา
SPEC

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการรวบร่วมการใช้งานเบื้องต้นของ ClassStart


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.