ผู้สอน
บัณฑิต ไกรวิจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

427-321 Multicultural Studies 2-60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29272

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

427-321 Multicultural Studies