ผู้สอน
รพี พงษ์พานิช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

929-361 ECONOMICS OF TRANSPORTATION (เศรษฐศาสตร์การขนส่ง )


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29275

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน


Economic costs and benefits of transportationsystems. Demand and supply, transportation, transportation planning and analysis. The transportation industry. Economic factors that affect the transport industry. role of transportation in domestic and international economy. Study on relationship between transportation and location of production and business units. Application of economic criteria in selecting the transportation price and evaluating private and social costs related to transportation.