homeรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
person
รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
การีหมะ เจ๊ะเง๊าะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2928

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      จำนวน  3 ชั่วโมง     เรื่อง หลักภาษาไทย

 ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)