วิชา การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วยภาพ IT58614
ผู้สอน

อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชา การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วยภาพ IT58614

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29286

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วยภาพ IT58614


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.