วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร GE58403
ผู้สอน

อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร GE58403

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29287

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร GE58403


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.