เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-313 สังคมวิทยาเมือง (Urban Sociology)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กำเนิดพัฒนาการโครงสร้างระบบวิถีชีวิตปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับเมืองและเมืองกับสังคมภายนอกและกระบวนการโลกาภิวัฒน์

 

Origin, development, social structure, way of life and problems of urbansociety; interrelationships between towns and between towns and outside communities;globalization.