เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

718-317 Principle of Nutrition Therapy-60

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาหลักโภชนบำบัด  ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักโภชนบำบัด และมีทักษะในการกำหนดอาหารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคต่างๆ ได้