ดร. รุศดา แก้วแสงอ่อน : 441-442 Hotel Business Management
ผู้สอน

Rudsada Kaewsaeng-on

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ดร. รุศดา แก้วแสงอ่อน : 441-442 Hotel Business Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29311

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

441-442 Hotel Business Management


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.