เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน1.5หน่วยกิจ 3คาบ/สัปดาห์ ประกอบด้วย การทักทายในชีวิตประจำวัน