ผู้สอน
นาย มูฮำมัดยากี สะตียา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2934

สถานศึกษา

โรงเรียนธีรวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน1.5หน่วยกิจ 3คาบ/สัปดาห์ ประกอบด้วย การทักทายในชีวิตประจำวัน