homeรายวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
รายวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
person
นาย มูฮำมัดยากี สะตียา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2934

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน1.5หน่วยกิจ 3คาบ/สัปดาห์ ประกอบด้วย การทักทายในชีวิตประจำวัน

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)