homeรายวิชาดนตรี มัธยมศึกษาปีที่1
personperson_add
รายวิชาดนตรี มัธยมศึกษาปีที่1

ผู้สอน
person
นาย วัฒนชัย เทพเสาร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาดนตรี มัธยมศึกษาปีที่1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2935

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาดนตรี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน0.5หน่วยกิจ 1คาบ/สัปดาห์ ประกอบด้วย ประวัติดนตรีตะวันตก วิวัฒนาการดนตรี ทฤษฎีดนตรีสากล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)