homeรายวิชาดนตรี มัธยมศึกษาปีที่1
person
รายวิชาดนตรี มัธยมศึกษาปีที่1

ผู้สอน
นาย วัฒนชัย เทพเสาร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาดนตรี มัธยมศึกษาปีที่1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2935

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาดนตรี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน0.5หน่วยกิจ 1คาบ/สัปดาห์ ประกอบด้วย ประวัติดนตรีตะวันตก วิวัฒนาการดนตรี ทฤษฎีดนตรีสากล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)