เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาดนตรี มัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาดนตรี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน0.5หน่วยกิจ 1คาบ/สัปดาห์ ประกอบด้วย ประวัติดนตรีตะวันตก วิวัฒนาการดนตรี ทฤษฎีดนตรีสากล