ผู้สอน
อาจารย์ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม 2.60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29370

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 เทอม 2 โดย อ.สุกมล พัฒนสุนทร