เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม 2.60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 เทอม 2 โดย อ.สุกมล พัฒนสุนทร