120-4301 ระบบสนันสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
ผู้สอน

สุนทรียา คำทูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
120-4301 ระบบสนันสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29390

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสนันสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.