120-3102 ทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
ผู้สอน

สุนทรียา คำทูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
120-3102 ทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29398

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.