เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2562 ICT & eCommerce

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา ICT ชุมชน กับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

- Online Platform both local and international
- Online payment systems
- การพัฒนาเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
- การพัฒนา infographic เพื่อสื่อสารกับลูกค้า/การตลาด
- การสร้าง Digital Branding
- E-reputation (เทคนิคการตอบสนองต่อลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียล)
- การเพิ่มอันดับ/โอกาสในการค้นหาเจอบน Google (SEO)
- Google Trend/ Keywords
- Managing Paid Ads
- Measuring and Evaluating Paid Ads campaign
- Influencer marketing
- กรณีศึกษา: Successful online store
- Business Plan Workshop