ผู้สอน
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

BUS61_61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29433

สถานศึกษา

ปิยะมหาราชาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม