ผู้สอน
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

IS58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29443

สถานศึกษา

ปิยะมหาราชาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม