homeวิทยาศาสตร์
personperson_add
วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
person
นางสาว ฟาดีละ ดอเลาะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2946

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา วิทยาศาสตร์

เวลาเรียน80 ชั่วโมง

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)